Bayram, Tatil Günü Değildir!

Bayrama gireceğiz. Bayram, tatil günü değildir. Bayram maalesef günümüzde tatil olarak farz ediliyor, tatil değildir. Bayram, îman kardeşliğinin cemiyet plânında yaşandığı mübarek vakitlerdir. Bayram, rızâ-yı ilâhîyi tahsil etme günleridir. Bayram, bir kardeşliğin mükâfatıdır. Kardeşlik yaşanacak.

Bayram; muzdaripler, kimsesizler, yanık yüreklere Cennet serinliği veren ilâhî bir ziyafettir. Bayram, insanlık cevherini ortaya koymaktır. Kardeşliğin, mahşerî bir vicdanda yaşanmasıdır. Bayram budur.