Osman Nuri Topbaş

Tefekkür

Osman Nuri Topbaş
2007 – Eylul, Sayı: 259, Sayfa: 032 Tefekkür, sadece insana değil, bütün mahlûkata verilmiş, hayâtî bir kâbiliyettir. Bu kâbiliyeti, her varlık kendi dünyası içinde ve...

Mes’ûliyet

Osman Nuri Topbaş
2007 – Agustos, Sayı: 258, Sayfa: 032 İnsan, yaratılanların en şereflisi ve cihânın en güzîde ziynetidir. Cenâb-ı Hak, insanoğluna diğer mahlûkâtına vermediği sayısız nîmet ve...