31 Mayıs 2022

Zünnûn-ı Mısrî Hazretleri buyurur:

“Nice insanlar (mânen) ölüdür, âlimler bundan müstesnâdır.

Nice âlimler uykudadır, ilmiyle âmil olanlar bunun dışındadır.

İlmiyle amel edenlerin de aldanma ihtimali vardır, ancak ihlâslılar müstesnâdır. İhlâslılar da (dünyada her an) büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar…” (Beyhakî, Şuab, V, 345)

Bu tehlike de; amellerine güvenip rehâvete kapılma, kendini beğenme ve gururlanma tehlikesidir.