30 Eylül 2019

Ölümü bir hüsran olmaktan çıkarıp ebedî bir zafere dönüştürebilmek, onu mâtem değil “şeb-i arûs / düğün gecesi” hâline getirebilmek, ölümden sonra arzu edilen adrese hazırlanıp ölmesini bilenlerin nasîbidir…