25 Ekim 2021

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin velâdetiyle şereflenen Rebîulevvel ayının feyz ve rûhâniyetinden lâyıkıyla istifâde edebilmek için, hayır-hasenâtımızı ve sâlih amellerimizi mümkün olduğunca artırmaya gayret gösterelim. Bilhassa ümmet-i Muhammedʼin fakir, garip, yetim ve kimsesizlerine yardım elimizi uzatarak onların mahzun yüzlerini güldürelim. Zira ümmete şefkat ve merhamet göstermek, bir anne-babanın evlâdını düşündüğünden çok daha fazla ümmetini düşünen Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin azîz rûhunu şâd edecek en güzel sâlih amellerden biridir.