22 Ağustos 2022

Ebû Hâzim -rahmetullâhi aleyh- buyurur:

“Kulu Allâh’a yaklaştırmayan (bilâkis Oʼndan uzaklaştıran) her nîmet baş belâsıdır