22 Ağustos 2021

Mü’minin karşısında son nefesle başlayan tehlikelerle dolu muazzam bir ebediyet yolculuğu vardır.

  • O zorlu yolun tek azığı takvâdır.
  • O tehlikelerle dolu yolun yegâne kurtuluş rehberi Kur’ân’dır, Sünnet’tir.
  • O karanlık yolun kandilleri sâlih amellerdir.
  • O çetin yolun tuzakları ve mayınları ise günahlardır, haramlardır, nefsânî arzulardır.