21 Temmuz 2014 Pazartesi

Allah Teâlâ, hâlini arz eden ya da yüksek iffet ve hayâsı dolayısıyla hâlini gizleyen muhtaçların rızkını, bizim rızkımızın içine koymuştur. Âyet-i kerîmede buyrulur: “Sen onları sîmâlarından tanırsın…” (el-Bakara, 273)

Yani müʼmin gönüller, her muhtacı tanıyabilecek bir mânevî röntgen gibi olacaktır. Mâtemlerin civarında dolaşacak, hâlini arz edemeyenlerin de dertleriyle dertlenerek bir rahmet dergâhı olacaktır.