21 Şubat 2016

İnsan ya Sırat Köprüsüʼnden geçip ebedî huzur ve saâdete, yani Allâh’ın rızâsına ve Cennet mükâfâtına kavuşacak, yahut -Rabbimiz muhafaza buyursun- Cehennem üstüne kurulmuş bu köprüden düşüp ilâhî azâba dûçâr olacak…

Bu, insanın dünyadaki yolculuğunun istikametine bağlı… Bu sebeple ebediyet yolcusu olan insan, hidâyete yani rehberliğe muhtaç… Rabbimiz’in muazzam bir lûtuf ve keremi olan, Cennet pusulası Kur’ân’a ve Kurʼânʼın fiilî tefsîri demek olan Sünnetʼin rehberliğine muhtaç…