20 Mart 2021

En merhametli anne-baba, evlâdının âhiretini dünyasından daha çok önemseyen anne-babadır.

“–Evlâdımın dünyevî istikbâli parlak olsun, iyi bir meslek edinsin de âhiretini nasıl olsa kurtarır!” şeklinde bir düşünce, bir mü’mine aslâ yakışmaz.