19 Temmuz 2022

Şeyh Sâdî-i Şîrâzî buyurur:

“Hizmetteki fazîlet, kendini güçlü-kuvvetli ve sıhhatte gördüğün zaman, şükrâne olmak üzere zayıfların yükünü çekmektir.”