19 Temmuz 2015

Bursevî Hazretleri şöyle buyurur:

“Bizim üç bayramımız vardır. Birincisi; Ramazan (ve Kurban) bayramıdır. Bu, (bâzı fedakârlıkların âdeta şehâdetnâmesi olarak lûtfedilen,) insan tabiatının, nefsin bayramıdır. İkincisi, kâmil îmanla göçmek şartıyla ölüm bayramıdır. Bu, büyük bir bayramdır. Üçüncü ve en büyük bayram ise âhirette Allâhʼın cemâlinin tecellîsine mazhar olunduğu zamanki bayramdır.” (Bursevî, I, 295)