19 Mayıs 2015

Akıl, insanı uçsuz bucaksız bir okyanusun kenarına götürür. Lâkin rûhunda aşk denizine açılacak güç bulunmayan kimse, aklın onu bıraktığı kıyılarda ortaya çıkan fırtınalarla helâk olur. Bu fânî hayatın med-cezirleri arasında rûhî fırtınalardan kurtuluş yolu, ancak kulu takvâya sevk eden îman muhabbeti ve Allah aşkıdır.