19 Kasım 2022

Îmanlı ve ahlâklı bir nesil yetiştirme hususunda yapılması gereken vazifeler, zamanımızda bir farz-ı kifâye değil, artık farz-ı ayn hükmünü almıştır. Yani her birimiz kendi imkânlarımız nisbetinde gayret etmeliyiz; gayret edenlere de destek olmalı, güç vermeliyiz.