19 Ağustos 2021

Vebâ, korona gibi büyük salgın hâline gelen sârî hastalıklarla vefat eden mü’minler hakkında Peygamber Efendimiz “şehiddir” buyuruyor. (Bkz. Müslim, İmâre, 166)

Hastalığa karşı güzel bir sabır ve şükür içinde olup da sıhhat bulanlar ise “gâzi” hükmünde olmaktadırlar. Çünkü mü’minin başına gelen her türlü musîbet ve hastalık onun için keffârettir. (Bkz. Buhârî, Merdâ, 3)

Lâkin bu inanç ve idrakten gafil olan ve hattâ isyana sürüklenenler için ise böyle hastalık ve musîbetler, iki dünyada da hüsran sebebidir.