18 Temmuz 2022

Şeyh Sâdî-i Şîrâzî der ki:

“Cömert kimse, meyve veren bir ağaç gibidir. Cömert olmayan insan da dağdaki odun gibidir.”