18 Temmuz 2018

Tasavvufun ilk dersi incitmemek, son dersi de incinmemek-tir. Yani ilâhî affa lâyık hâle gelebilmek için, Allâh’ın kullarını affedebilme faziletine ermektir.

Mevlânâ Hazretleri, belâ ve musîbetlere sabırla tahammül göstermenin insana kazandırdığı kemâlâtı ifade sadedinde; “Gü-lün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı.” buyurmuştur