18 Kasım 2022

Muhammed Mâsûm -rahmetullâhi aleyh- kullukta gözetilmesi gereken edebi şöyle ifade buyurur:

“Hem ibadet ve tâat üzere olun, hem de bu ibadetlerdeki kusurlarınız sebebiyle istiğfâr edin! Yaptığınız amelleri Allah Teâlâ’ya lâyık görmeyin!

Büyüklerden biri şöyle buyurmuştur:

« اِعْمَلْ وَاسْتَغْفِرْ : Amel-i sâlihler işle ve hemen istiğfâr et!» İşte kulluk edebi budur!” (Muhammed Mâsûm, Mektûbât, I, 83, no: 92)