17 Temmuz 2022

Süfyân-ı Sevrî -rahmetullâhi aleyh- buyurur:

“Horasanʼa gidip tebliğde bulunmak, Mekkeʼde mücâvir olmaktan (orada ikâmet etmekten) senin için daha kazançlıdır.”