17 Şubat 2015

Hazret-i Mevlânâ, gönül feyzinden mahrum bir kullukta bulunanlara şöyle seslenir:

“Ey gâfil! Keşke secde ettiğin zaman yüzünü samimiyetle Hakk’a çevirebilseydin de; «Yücelerin yücesi olan Rabbim, her türlü noksan sıfattan münezzehtir.» demenin mânâsını lâyıkıyla idrâk edebilseydin. Yani sırf şekil secdesi değil, (seni mîrâca çıkaracak bir) gönül secdesi yapabilseydin! (Zira Cenâb-ı Hak secdede seni kendisine davet ederek; «…Secde et ve yaklaş.» (el-Alak, 19) buyurmaktadır.)”