16 Kasım 2020

Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde “يَا لَيْتَ / keşke” ifadeleri vardır. Cenâb-ı Hak bu ifadelerle insanın âhiretteki pişmanlıklarını haber vererek bizleri şimdiden îkaz buyurmaktadır.

Dolayısıyla emr-i Hak vâkî olup ecel senedinin vâdesi dolduğunda; “ah, vah, keşke” demenin bir faydası olmayacağı için, bugünleri Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını tahsil yolunda değerlendirmek ve ukbâda pişmanlık sebebi olacak hususlardan titizlikle sakınmak elzemdir.