16 Kasım 2019

İnsanlık tarihinde kadın, lâyık olduğu îtibârı ancak İslâm’ın ulvî iklîminde bulabilmiştir. İslâm dışındaki bütün sistemler, kadına değer verdiklerini söyleseler de, aslında kadına sadece vitrin malzemesi olarak kıymet vermiş, onu ekonomik ve nefsânî bir metâ olarak görmüşlerdir.