16 Haziran 2018

Hak âşıkları nazarında esas bayram; bu fânî âlemdeki ilâhî imtihanlardan muvaffak olmuş hâlde, selîm bir kalp, müsterih bir vicdan ve yüz aklığıyla Cenâb-ı Hakk’ın huzûruna varıldığında tadılacak olan bayramdır. Nitekim Behlül Dânâ Hazretleri de:

“Gerçek bayram yeni elbise giyene değil, Allâh’ın azâbından emîn olanadır…” buyurmuştur.