15 Eylül 2018

Bedenin şükrü: Allâh’ın verdiği güç ve kuvveti, O’nun rızâsı yolunda her türlü hizmet, gayret ve ibadetlerde kullanabilmektir.

Kalbin şükrü: Verdiği nîmetleri daima tefekkür etmek sûretiyle Cenâb-ı Hakk’ı aslâ unutmamaktır.