14 Temmuz 2022

Esas bayram;

‒Îman selâmetiyle verilen bir son nefes bayramıdır.

–Kabrin Cennet bahçelerinden bir bahçe olmasıdır.

–Hesap gününde mîzânın ağır gelmesidir.

‒Amel defterini sağından alabilmektir.

‒Peygamber Efendimiz’in şefaatine, Kur’ân’ın bizim hakkımızdaki güzel şâhitliğine nâil olabilmektir.

‒Sırât’ı geçerek Cehennem’den âzâd olabilmektir.

–Cennet vizesini alabilmektir.

‒Ve hepsinden yüce olan, Cemâlullâh’ı temâşâ bayramıdır…

Rabbimiz cümlemize lûtf u keremiyle ihsan ve ikrâm eylesin.