14 Temmuz 2022

Başta peygamberler olmak üzere, bütün Hak dostları; dünyevî ve nefsânî arzularını bir tarafa bıraktılar, Allâhʼa kul olmanın ve İslâmʼı tebliğ etmenin sevdâsı ile yaşadılar. Muhtaçları sevindirmekle sevindiler. Açları doyurmakla doydular. Ümmetin irşâdıyla huzur buldular.