14 Kasım 2021

Tevhîd inancının ortaklığa tahammülü yoktur. İbadetler sadece Allah rızâsı için edâ edilmelidir.

Hadîs-i şerîfte;

“Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek” şekilde infâk edenlerin, tabiri câizse farz namazların açıktan kılınması gibi zarûreten açıktan verme durumu olsa bile bunu îlâna dönüştürmeyenlerin, başka bir gölgenin olmadığı günde, Arş’ın gölgesinde gölgelendirilecekleri bildirilmiştir. (Bkz. Buhârî, Zekât, 16; Müslim, Zekât, 91)