13 Eylül 2021

İmtihanlar; muhatabın, ahlâkî kemâli sergileyip sergileyemeyeceğini ortaya çıkardığı gibi, firâset, basîret ve ince düşünüşü de bileyler. Dertlere derman olma vasfı kazandırır. Çileler insanı pişirerek olgunlaştırır.

Kevnî âyetlerden bir misal:

Sahildeki taşlara baktığımızda, asırlardır üzerlerine vuran dalgalar neticesinde hiçbir sivri tarafları kalmamış ve granit misâli kırılmaz hâle gelmiş olduklarını görürüz.