13 Ekim 2020

Biz, ecdâdımızın kurduğu vakıflardan hâlâ istifâde hâlindeyiz. Acaba bizim torunlarımız, bizden kalacak hangi eserlerden istifâde edecekler? Ardımızda, ecdâdımız gibi, şefkat, merhamet ve fedakârlık âbidesi vakıflar mı bırakacağız, yoksa israf ve cimrilik harâbeleri mi?!