12 Mart 2015

Pakistanʼın mânevî mimarı Muhammed İkbâl der ki:

“Ey basîretli insan, bir milletin sermayesi para, gümüş, kumaş ve altın değildir. Onun asıl sermayesi, îmanlı, vatanperver, sıhhatli, dinç ve kudretli dimağlara sahip, çok çalışkan, cevvâl ve çevik evlâtlarıdır.”