12 Haziran 2016

Yalnızca mideyi aç bırakmakla kâmil mânâda oruç tutulmuş olmaz. Makbul bir oruç, bedendeki bütün uzuvları, bilhassa da gözü, kulağı ve dili, haram ve şüphelilerden muhâfaza ederek nefse hâkim olmayı gerektirir. Ancak böyle bir oruç, kul için Cehennemʼe kalkan olur.