11 Temmuz 2022

Gerçek bir bayramın en güzel şehâdetnâmeleri:

–Toplumdaki muhtaç ve muzdariplerin mahzun yüreklerine bayram neşesi verebilmek,

–İslâm coğrafyalarındaki mazlum, mağdur, çaresiz din kardeşlerimize kurbanlar vesîlesiyle bir nebze de olsa tebessüm ettirebilmek,

–Onların mahrûmiyetlerini telâfî seferberliğine girmek ve

‒Onların hayır-duâlarını alarak Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına ermektir.