11 Kasım 2021

Tebük her bakımdan Gazvetü’l-Usra / Zorluk Harbi’ydi. Yani nefis ve şeytan için her türlü bahâne ve mâzeret hazırdı. Münâfıklar;

“–Bu sıcakta sefere mi çıkılır?!.” dediler.

Cenâb-ı Hak;

“–Cehennem ateşi daha sıcaktır!” diye cevap verdi. (Bkz. et-Tevbe, 81)

Hayatın bütün med-cezirlerinde; bilhassa zorluk ve meşakkatlerin had safhaya vardığı, sabırların zorlandığı ve tâkatlerin tükendiği anlarda, bu âyet-i kerîmeyi hatırlamak ve ona göre istikameti muhafaza etmek zorundayız.