11 Ekim 2020

Bizim necip milletimiz; Mevlânâların, Yunusların, Geylânîlerin, Nakşibendlerin, Hüdâyîlerin, Fâtihlerin, Akşemseddinlerin neslidir. Bizim medeniyetimiz; insanlığa hak, adâlet ve merhamet tevzî eden bir fazîletler medeniyetiydi. Biz de o medeniyetin bugünkü temsilcileri olmalıyız.