10 Nisan 2016

Bugün memleketimize sığınmış olan üç milyona yakın Sûriyeli kardeşimiz var. Evini-barkını terk etmek zorunda kalmış o “Muhâcirler”e kucak açan bir “Ensâr” olabilmek, hepimiz için ilâhî bir imtihan mevzuu. Hayatta kalabilmek için meşakkatli göç yollarına düşen, bombalar altında ölmektense insanca yaşayabileceği bir yere ulaşma ümidiyle denizlerin soğuk sularında can vermeyi göze alan mâsum yavrulara bîgâne kalmak, bütün ümmet için ağır bir âhiret vebâli…