10 Mayıs 2022

Hayat, bize uhrevî saâdeti kazanmak için lûtfedilmiş sınırlı bir nîmettir. Ne tekrarı vardır, ne de telâfîsi… Unutmamak gerekir ki müslümanlık, belli zamanlara has bir merâsim değil, ömürlük bir takvâ hayatıdır. Bizler de “Her gördüğünü Hızır, her geceni Kadir bil!” düstûruyla, bütün ömrümüzü feyizli bir Ramazan iklîmine dönüştürmeye gayret etmeliyiz.

Ne mutlu, ömürlerini dâimî bir Ramazan, son nefeslerini de bir bayram sabahı hâline getirebilenlere…