1 Temmuz 2017

Son nefesi îmanla verebilmek hususunda bir garantimiz yok. Bu yüzden vazifemiz; ölüm gelene kadar Rabbimiz’e sadâkatle kullukta bulunmaktır.