09 Temmuz 2014 Çarşamba

Ramazân-ı şerîfin câmilerde ve kurslarda yaz Kurʼân eğitimine denk geldiği şu günlerde, Kurʼânʼa hizmet, en büyük nîmet bilinmelidir. Kimi ilmiyle, kimi malıyla, kimi emeğiyle, bu hizmetlere cân u gönülden destek vermelidir.

Zira âyet-i kerîmede buyrulur:

“Eğer siz Allâhʼa (Allâhʼın dînine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed, 7)