08 Mayıs 2022

Ramazân-ı Şerîf gibi mübârek gün ve geceleri ihyâ edip diğer günlerde imkân varken ihmâlkâr davranmak, büyük bir ziyanlıktır. Unutmayalım ki Allah rızâsına vesîle edilmeyen ve âhiret saâdetine sermâye kılınmayan vakitler, en hazin israflardır.