07 Ocak 2021

Bu dünyada bir dilimiz var, hesap gününde ise bütün uzuvlar dile gelerek tanıklık edecek. Hattâ mekânlar şâhitlik edecek. O gün okuyacağımız kitap, noktası virgülüne kadar hayatımızın her ânını gözümüzün önüne serecek.

Bu dünyada her şey kayıt altında… Kirâmen Kâtibîn melekleri kadar, mekânlar da, ilâhî kameralar da her an kayıtta. Dolayısıyla bu dünyada başıboş bırakılmadığımızı, bu dünyaya niçin geldiğimizi, buradan nereye gideceğimizi aslâ unutmayacağız. Son nefesimize kadar kulluğumuza devam edip her an Cenâb-ı Hakk’a ilticâ hâlinde yaşayacağız.