06 Şubat 2023

Cenâb-ı Hak, seher vaktine bahşettiği husûsî feyz ve rahmetten müstefîd olmamız için, biz kullarına kâinat kitabındaki birçok kevnî âyetle dâvette bulunuyor.

Havanın tatlı bir meltem gibi ferahlık verdiği, çiçeklerin latîf râyihalar yaydığı, bülbüllerin âdeta ruhları okşayan nağmelerle şakıdığı, bazı kelplerin ve horozların sanki bir çalar saat vazifesi icrâ ettiği seher vaktinde, Cenâb-ı Hak bizim de uyanmamızı, ilâhî feyz ve rahmetten bol bol istifâde etmemizi istiyor.