05 Temmuz 2014 Cumartesi

Orucun gâyesi, açlık çektirmek değildir. Cenâb-ı Hak:

“Ey îmân edenler! Oruç sizden önce gelip geçen ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki takvâ sahibi olursunuz.”(el-Bakara, 183)âyet-i kerîmesiyle, oruçtan gâyenin takvâya ermek olduğunu ifâde buyurmuştur.

Bu bakımdan oruç, sadece mîdenin değil, bütün uzuvlarla birlikte kalbin de iştirâk etmesi gereken bir ibâdettir. Kalp, Allâh’ın verdiği nîmetlerin kadrini tefekkür ederek, orucun mânevî derinliğine nüfûz etmelidir.