05 Mayıs 2022

Ramazan terbiyesiyle kazandığımız mânevî kıymetleri Ramazanʼdan sonra da kaybetmeyelim.

“İpliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozan gibi olmayın…” (en-Nahl, 92) ilâhî tâlimâtına bilhassa ibadet hayatımızda son derece dikkat edelim.