05 Aralık 2017

Devrimizde Peygamber Efendimiz ve ashâbının yolundan ayrılanlar, bilhassa üç fitneyle kandırılmaktadır:

  1. Mezheplerin lüzumsuz olduğunu iddiâ etmek.
  2. Sahih hadisleri reddederek Sünnet’in dindeki yerini yıkmaya çalışmak.
  3. Kur’ân ahkâmının bir kısmını emekli etmek; tarihselcilik.

Bunların üçü de dalâlettir, sapıtmadır.