04 Ocak 2023

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Elçilerimiz (olan helâk ve azap melekleri) Lût’a gelince, Lût onlar hakkında tasalandı ve (onları korumak için) ne yapacağını bilemedi. (Melekler) ona;

«‒Korkma, tasalanma! Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız, (azapta) kalacaklar arasında bulunan karın müstesnâ.» dediler.” (el-Ankebût, 33)

Cenâb-ı Hak, eşcinsellik cürmünü işleyen ve buna îtiraz etmeyen kavmi helâk etmeden önce Lût -aleyhisselâm- ve îmân edenleri kurtardı. Fakat o kavmin bu rezil huyunu hoş gören, buna îtirazı olmayan, hattâ onları destekleyen Lût -aleyhisselâm-ʼın karısını, bir peygamber hanımı olmasına rağmen o kavimle beraber helâk etti. (Bkz. Hûd, 81)

Günümüzde de bu ahlâksızlığa tâviz verenler, Lût -aleyhisselâm-’ın karısının âkıbetine dûçâr olmaktan endişe etmelidirler.