04 Nisan 2017

Ne kadar şükretsek az ki, “Hâdî” esmâsının tecellîsine mazhar olarak İslâm nîmetiyle dünyaya geldik. Fakat bu mazhariyetle son nefesi verebileceğimizin bir teminâtı yok. Allah Teâlâ bize; “Ancak müslümanlar olarak can verin!” (Âl-i İmrân, 102) buyuruyor. Son nefeste ayak kaymasından kurtulmanın çâresi; bir ömür, Allâh’ın dînini yaşamak ve yaşatmak, yani iç âlemini tezkiye etmek ve tebliğ için fedakârlıkla gayret etmektir.