03 Kasım 2022

Dünya, Allâhʼın hazineleri içinde bir toz zerresi bile değil. O hâlde dünyadaki en büyük kazanç, Cenâb-ı Hakkʼın rızâ ve muhabbetidir. Bunu kazanan, dünyada bir dikili çadırı olmasa bile her şeyi kazanmış, bunu kaybedense bütün dünya onun olsa bile her şeyi kaybetmiş demektir.