03 Eylül 2023

Bütün müʼminler aynı rahle önünde Kurʼân okusalar, her biri, kalbî seviyesine göre farklı derecelerde hisseler alır. Yani Kur’ân-ı Kerîm, gönlün mânevî kıvâmı nisbetinde derinliğine dalınabilen uçsuz-bucaksız ve engin bir deryâ gibidir. Nasıl ki yüzme bilmeyen biri, ancak sığ sularda kulaç atabilirken, mâhir bir dalgıç, en derin deryâlara dalar ve kıyıdakilerin göremediği muhteşem manzaralar ve bambaşka âlemler seyrederse, takvâ ile kalben merhaleler katedenler de Kur’ân-ı Kerîm’in sır ve hikmet tecellîlerine daha derinden vâkıf olurlar.