03 Eylül 2023

Kurʼân-ı Kerîm azizdir, izzet bahşeder. Asr-ı saâdetten günümüze Kurʼânʼa gönül verenler âbâd olmuş; bunun zıddına, ona sırt dönenlerse berbâd olmuşlardır. Unutmayalım ki Kurʼânʼdan uzaklaşmak, her iki cihanda da ilâhî rahmetten mahrûmiyet sebebidir.