03 Eylül 2020

Konuşurken sözlerini ham şekilde, aklına geldiği gibi söyleme! Yanlış kelimeleri hâfızandan sil, lügatinden ayıkla. Sözü, akıllıca ve yerli yerinde kullan. Zamana, zemine, muhataplarının durumuna ve muktezâ-yı hâle uygun olan sözü söyle. Hazret-i Mevlânâ’nın ifadesiyle; “Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma!” Ve en mühimi; câhillik edip de, kalp kıran bir ham kelâmı konuşma, gönül yıkan bir kem sözü söyleme!